EN | NL

Destination Unknown

Matchis

Plesmanlaan 1B
2333 BZ, Leiden

Wist je dat je als stamceldonor een leven kunt redden?

Voor patiënten met een ernstige bloedziekte zoals leukemie, zijn de stamcellen van een donor vaak een laatste redmiddel. De genezingskans voor de patiënt is het best wanneer de stamcellen van een jonge donor komen. Daarom zijn we hard op zoek naar studenten die zich willen registreren als stamceldonor!

Bij stamceldonatie worden de stamcellen in de meeste gevallen uit het bloed gefilterd. Om stamcellen te doneren moet er een match zijn tussen patiënt en donor, en die kans is heel klein. Daarom is het belangrijk dat er zoveel mogelijk donoren geregistreerd staan.

Kijk voor meer informatie over stamceldonatie op: www.matchis.nl.