EN | NL

15 augustus 2022 - 18 augustus 2022

Medische Faculteits Vereniging Rotterdam

De Medische Faculteits Vereniging Rotterdam is de faculteitsvereniging van en voor studenten aan het Erasmus MC. De vereniging is opgericht op 10 april 1967 en kent intussen circa 2300 leden. Het hart van de vereniging bestaat uit een achtkoppig bestuur en 300 actieve leden die zich inzetten in vele commissies en de drie disputen. Als factulteitsverening organiseren we elk jaar meer dan 100 activiteiten. De MFVR kenmerkt zich door een grote diversiteit aan activiteiten. Onze missie is om studenten zoveel mogelijk te verrijken op het gebied van onderwijs en educatie, maar ook het gezelligheidsaspect kan niet achterwege blijven. Dit is terug te zien in verschillende sportactiviteiten, buiten en binnenlandse reisjes, lezingen, symposia, feesten en in onderwijsinspraak in elke jaarlaag. Ook bieden we velen opties om de verschillende carrièremogelijkheden te verkennen. De carrière-evenementen brengen studenten in contact met bedrijven en artsen die hen meer kunnen vertellen over de vele mogelijkheden die studenten hebben als ze afstuderen en hen perspectief te verbreden.